HİDAYET ALLAH'INDIR

“Kul innel hudâ hudallâh” (Ali İmran Suresi-73) “Hidayet, Allah’ın hidayetidir.” diyor Allah Azze ve Celle Kuran’ı Kerim’de. Allah istediğine hidayeti verir. Hidayete ulaşan insan kazanmıştır, gayesine ulaşmıştır. Bundan daha iyisi yoktur. Dünya için değil, Allah için yaratılmışız. Milyonlarca değil, milyarlarca insan var, çoğu da hidayetle alakası olmayan insanlar. Dünyanın çoğu küfür âlemidir. İslam’a tabi olanlar azdır, ya dörtte bir ya üçte bir. Onların da çoğu dünyaya dalmış, İslam’dır ama hidayette değil.