HUZUR KAYNAĞI

“Velâ taktulû evlâdekum ḣaşyete imlâk(in)(s) nahnu nerzukuhum ve-iyyâkum” diyor Allah Azze ve Celle. “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da sizin de rızkınızı veririz.” (İsra Suresi – 31) Eskiden, cahiliye zamanında Araplar; “Bunları yediremeyeceğiz, bunlara yetişmeyecek.” diye çocuklarını öldürürlerdi. Cahiliye zamanı öyleydi, insanlar bu kadar merhametsiz, bu kadar katı kalpli olabilirdi. “İleride nasıl yapacağız, bunlara nasıl para yetiştireceğim, nasıl yedireceğim?” diye, çocuk doğdu mu doğrudan öldürürlerdi.