İMAN BÜYÜK BİR NİMETTİR

Ahirete inanmak imanın şartlarındandır. Ahirete inanan insan zaten hesabını ona göre yapar. İman zayıf oldukça insanın günahları da çoğalır. Çünkü hesap vereceğim diye bir kaygısı olmaz. Onun için günahları, hataları çok olur. İnsanların haklarına girer, mallarına mülklerine musallat olur, insanları dolandırır da kendini “Kazançlıyım, iyi bir şey yaptım.” zanneder. Ama kıyamet günü hesabını verecek, hesap geldiği vakit ne kadar büyük hata yaptığını anlayacak.