ALLAH'IN İSTEDİĞİ

“Mâşâ-Allâh kân ve mâ lem yeşe’ lem yekun.” (Hadis-i Şerif) “Allah’ın istemediği hiçbir şey olmaz.” Bu şiardır, ister kabul etsinler, ister etmesinler. Bu kâinatın sahibi Allah’tır, bütün varlığın sahibi Allah Azze ve Celle’dir. O’nun istediği oluyor. Sen istediğin kadar “Ben yaptım, şu yaptı, bu yaptı…” diye konuş, senin hiçbir kıymetin yok, hiçbir kudretin, kuvvetin yok. Allah Azze ve Celle’nin istediği olur.