KARDEŞLİKTE HAYIR VARDIR

“İnnemel mu'minune ihvetun” (Hucurat Suresi-10) Allah Azze ve Celle; “Müminler kardeştir. Kardeşlerin arasını yapın.” diyor, ihtilaf olmasın. Şimdi kardeş deyince, ırk, lisan, renk filan, onlar bir şey değil. Yani siyah da senin kardeşin, beyaz da kardeşin, Arapça konuşan da kardeşin, Çince konuşan da kardeşin, Müslüman olduktan sonra hepsi kardeştir.