KUR’AN’A HÜRMET EDİN

Allah Azze ve Celle “Kur’an-ı Azimüşşan insanlara hem bereket hem şifadır.” diyor. Hem de “Evvelin vel ahirin” yani bütün her şey onun içindedir. Bütün ilimler Kur’an-ı Azimüşşan’ın içindedir. Onu okumak farzdır çünkü onsuz namaz olmaz. Allah’ın kelamıdır.