MERHAMETİN MÜKAFATI

“vemâ tunfikû min ḣayrin yuveffe ileykum veentum lâ tuzlemûn” diyor Allah Azze ve Celle. “Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız yenmeden- karşılığı size tastamam ödenir.” (Bakara Suresi - 272) Hayır yaptığınız vakit sizin için hayır olur. Yapılan hayırların hem dünyada faydası oluyor hem ahirette. İnsan dünyada muhafaza oluyor, ahirette de sevap kazanıyor, mertebesi yükseliyor.