TAKVA VE NEFİS

“enna(A)llâhe me’a-lmuttekîn(e)” diyor Allah Azze ve Celle. (Tevbe Suresi - 123) “Allah, Allah’tan korkanlarla beraberdir.” Takva, Allah’tan sakınmak, Allah’tan korkmak, Allah’tan çekinmek demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle iyiliği emrediyor, kötülükten nehyediyor. Onu yapınca Allah’tan korkmuş oluyorsun, öteki türlü nefsine uymuş oluyorsun. Nefse uyan da Allah’tan korkmamış olur. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz derler.