AKIBET HAYIR

“Allahumma ahsin âkibetina fi’l umûri kulliha.” Akıbetimiz, sonumuz, her işimizin sonu hayır olsun diye bir duadır. İşlerimizin en mühimi bu hayatımızdır, sonunda hayırla, imanla çıkması mühimdir. Hastalıktı mastalıktı filan onlar mühim değildir. Mühim olan değişmeden, imanla çıkmaktır. İnsan kendine fazla güvenmesin, Allah’a güvensin ki o muhafaza eder, yoksa insan kendine kalırsa nefsini yenemez, nefis onu yener. Allah’a sığınıp, dua ister, devamlı Allah’tan yardım ister, devamlı Allah’tan yardım ister.