AKRABALIK MAHŞER GÜNÜ FAYDA ETMEZ

Allah, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i insanlara hidayet için göndermiş, âlemlere rahmet olarak göndermiş. İlk başta kendi kabilesi, amcası olan Ebu Leheb O’na karşı çıktı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onların hepsini toplayıp anlattı çünkü Allah Azze ve Celle’nin emri ilk başta yakınlardan başlayıp sonra ötekilere ulaşacaktı. Öteki amcaları hemen hemen kabul etmişlerdi, ansızın bu Ebu Leheb denen amca karşı çıktı, onları hidayetten men etti.