ALLAH VAR KORKU YOK

“vemen yetevekkel ‘ala(A)llâhi fehuve hasbuh(u)(c) inna(A)llâhe bâliġu emrih(i)(c) kad ce’ala(A)llâhu likulli şey-in kadrâ” (Talak Suresi – 3) Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Allah’a tevekkül eden kazanır, Allah’a dayanan kazanır, Allah’la beraber olan kazanır çünkü Allah Azze ve Celle her şeye bir limit koymuş, bir hudut koymuş, iş oraya kadar gidecek.”