ALLAH'IN DEDİĞİNİ YAPIN

“Lâ yukellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ” (Bakara Suresi – 286) Allah Azze ve Celle buyuruyor: “Kaldıramayacağınız yükü Allah kimseye vermedi.” Yani insanlara teklif edilen ibadetlerin, taatlarin hepsini insan yapabilir. Allah Azze ve Celle yapamayacağımız şeyleri emretmedi.