BÜYÜK DÜŞMAN

Cuma hutbesinde, hutbenin başında “Ve neuzu billahi min şururi

enfusina ve min seyyiati e’malina.” diyor. “Nefsimizin şerrinden sana sığınırız.” diyor Allah Azze ve Celle’ye. Şeytanın şerrinden sığındığımız gibi, kendi nefsimizin şerrinden de sığınıyoruz çünkü nefis büyük bir düşmandır. Nasıl şeytan senin düşmanındır, bellidir, nefsin de düşmandır.