EMANETE SAHİP ÇIKMAK

“İnnâ ‘aradnâ-l-emânete ‘alâ-ssemâvâti vel-ardi velcibâli feebeyne en yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehâ-l-insân(u)(s) innehu kâne zalûmen cehûlâ(n)” (Ahzab Suresi – 72) Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Emaneti dağlara taşlara, her kim, şey varsa ona teklif ettik. Bu emanet ağır olduğu için onlar bile kaldıramadı, insanoğlu kabul etti” diyor. Ne için kabul etti? Çünkü cahildir. Zannediyor ki kolay bir şeydir. Kolay olmadığı için dağlar, taşlar, gökler kabul etmedi yani istemedi. Bu teklifti, bunu biz kaldıramayız diye istemediler. İnsanoğlu ben kaldırırım dediği için cahildir, zalimdir diyor.