GÖNÜLLÜ KÖLELİK

Kibir Allah’ın sevmediği sıfattır, en çok da kâfirlerde vardır. Kur’an’ı Azimüşşan’da en çok Firavun’da, Nemrut’ta kibir gösterilir. Bu zamanda kâfir olan başkasını beğenmez, “En yüksek biziz.” der, Allah’ın hükümlerini beğenmez, kabul etmez. Eskiden biziz diye tanrılık iddiası vardı, şimdi de aynı şekilde devam ediyor.