HAKKANİ

“Vekul câe-lhakku vezeheka-lbâtil inne-lbâtile kâne zehûkâ” (İsra Suresi – 81) “Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkumdur.” Hak gelince, bâtıl kalmaz, biter. Bu, Allah’ın kelamıdır. En sonunda, seneler geçse bile hak zâhir olacak. Mühim olan sondur. İnsanlar hak olmayan şeye kanıp, ona tâbi oluyorlar, haksızlığa razı oluyorlar.