HER ŞEY YAZILI

“velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn” “Her şey Kur’an-ı Azimüşşan’da yazıyor.” diyor Allah Azze ve Celle. (En’âm Suresi - 59) Her şey, ne var ne yok hepsi yazıyor. “Olacak şeylerin, olan şeylerin hepsi bunun içindedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani olacak şeyler, olan şeyler, olmuş şeyler, hepsi Allah’ın takdiriyle olmuş, Allah’ın izniyle olmuş, onlar orada yazılıdır.