İHLASLI İNSANLAR

“Elâ li(A)llâhi-ddînu-lḣâlis” (Zümer Suresi – 3) “İyi bilin ki halis din yalnız Allah’ındır.” Din ihlasla, Allah’a olması lazım. İhlaslı insanlar kazanır. Allah için halis, dünya karıştırılmadan ahiret işlerini yapan insanlar Allah’ın sevdiği insanlardır.