İKİ TERCİH

“Fe-emmâ men taġâ. Ve âśera-lhayâte-ddunyâ. Fe-inne-lcahîme hiye-lme/vâ” (Nâzi’ât Suresi – 37, 38, 39) “Dünyayı tuğyan eden, isyan edip de Allah’a karşı gelen, dünyayı tercih eden ne olacak? Onun olacağı yer cehennemdir.”