KİBİRLERİNDEN DOLAYI

Tarikatımız sohbetle kaimdir. Hayır cemiyetledir. Allah’a binlerce hamd ediyoruz ki bizleri Müslüman olarak yarattı. Kendimiz isteyerek değil de Allah’ın fazlı keremiyle Müslüman olarak yaratıldık. Allah’ın yanında Müslümanlık İslam dinidir. Başka dinlerin zamanı geçmiştir. Günümüzde insanlar kibirlerinden dolayı İslam’ı kabul etmiyorlar. Hâlbuki çok da iyi araştırıyorlar. Yine de kibirlerinden dolayı İslam’ı kabul etmiyorlar.