KÜFÜR AĞACI

“Men kefera bi(A)llâhi min ba’di îmânihi illâ men ukrihe vekalbuhu mutme-innun bil-îmâni velâkin men şeraha bilkufri sadran fe’aleyhim ġadabun mina(A)llâhi velehum ‘ażâbun ‘azîm” diyor Allah Azze ve Celle. (Nahl Suresi – 106) “Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah'ı inkar edip, gönlünü kafirliğe açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap da onlar içindir.” İstemeyerek, insanlar Allah’ın gücüne gidecek bir şey söylese yahut zorlayıp da Allah’a karşı gelse yine kalbi imanla dolu çünkü bazen zorla, işkenceyle şey yapıyor. Onun bir şeyi yok, kalpte iman olduktan sonra ona tövbe eder, Allah affeder. Ama kalbi küfre açılıp, ona tabi olup, onu yaparsa onlara Allah’ın gazabı var, ondan maada zillet var.