KÜFÜRLE İMANIN SAVAŞI

Müminin imtihanı bu dünyadadır. Dünya müminin imtihan yeridir, kâfirin cennetidir derler. Bu dünyada cennet nasıl olur? Çünkü kafirin gideceği yer cehennemdir, burası ne kadar kötü bile olsa gene cehenneme göre cennettir. Mümine ne kadar imtihan, zorluk olsa da onun için faydadır, faydasız bir şey yoktur.