MÜNAFIKLAR

“kad tebeyyene-rruşdu mine-lġayy(i)(c) femen yekfur bi-ttâġûti veyu/min bi(A)llâhi fekadi-stemseke bil’urveti-lvuśkâ lâ-nfisâme lehâ” diyor Allah Azze ve Celle. (Bakara Suresi – 256) “Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.” Hak belli, batıl belli, Allah’a inanan, Allah’a inanıp da bağlanan kazanmış olur. Tagut dediği küfür, zalimler demek. Onlara boyun eğmeyip de onlara inanmayın, Allah’la beraber olanlar kazanır. Onların ipi sağlamdır, o ipe sarılın ki siz de sonunda kazanmış olursunuz.