NEFİS TERBİYESİ

Tarikat insana edep öğretir. Bahusus insanın nefsini terbiye etmesi için tarikat lazımdır. Çünkü nefis kendine hizmet edenleri ister. Nefis terbiye olmasa bütün vakit sen ona hizmet edeceksin, başka şey istemez yani senin sözünü, lafını dinlemez. Allah Azze ve Celle nefsi terbiye etsin diye çeşit türlü işkenceler yapmış. Demek ki Allah öyle yaratmış ama terbiye olmasına imkân da vermiş.