SON GÜLEN

 “İnne-lleżîne ecramû kânû mine-lleżîne âmenû yadhakûn. Ve-iżâ merrû bihim yeteġâmezûn” (Mutaffifîn Suresi 29-30) Kur’an-ı Azimüşşan’da; “İmansız olanlar, imanlı olan insanlara güler, alay eder, bir şey yaptıklarını zanneder, topluluklarına döndüğü vakit çok hoşlarına gitmiş olarak dönerler.” diyor. Allah Azze ve Celle bunu vasfediyor, söylüyor.