TÜKENMİŞLİK

“ve-in messehu-şşerru feyeûsun kanût” diyor Allah Azze ve Celle. (Fussilet Suresi - 49) Şimdiki manası nedir? Yeni çıktı galiba, şimdi insanların arasında tükenmişlik diye bir şey var. Tükenmiş ne demek? Yani hiçbir şeyden artık zevk almıyor, perişan vaziyette, yeis içinde, hiçbir şeyden umudu yok, bir şeyi yok.