VAZİFEN BUĞZETMEK

“Velâ terkenû ilâ-lleżîne zalemû fetemessekumu-nnâru” (Hud Suresi – 113) Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Zalimlerle beraber olmayın, size de azap gelir, ateş gelir, yanarsınız.” Zalimler kimdir? Allah’a şirk koşanlar, Allah’ı kabul etmeyenlerdir, Allah’a muharebe edenlerdir.