CAMİLER VE MESCİTLER

Camiler, mescitler ve bu zikir meclisleri Allah Azze ve Celle’nin dünya...

ALLAH’IN İLMİ

Allah Azze ve Celle diyor ki: “Sizi boş yere yarattığımızı ve bize dönd...

İMAN

“Accilû bi’s salâti gablel fevt ve accilû bi’t...

BUGÜNÜN İŞİ

Bugünün işini yarına bırakmayın diyor. Bu başarının sırrıdır. Şimdi insa...

HAKİKİ İLİM

Bu günlerde insanlar yani bütün dünya bir kalıba sokulmuş, her...

ALLAH’IN LÜTFU

Bayramınız mübarek olsun. Allah (c.c.) nice senelere yetiştirsin inşallah. M&...

BİR MÜRŞİDE TABİİ OLUN

Tarikata, şeyhe, mürşide tabii olmanın çok faydaları var. Hem kişinin ...

KURBAN

Kurban Bayramı geliyor Allah’ın izniyle. Gidebilenler Hacca gittiler, Allah ...

LEBBEYK

Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam’a, “Ezan oku, Kabe’yi y...

HARAM AYLAR

Bu aylar, “Eşhuru'l-hurum” denilen haram aylardır. Zilkâde, ...

ZALİMLERLE BERABER OLMAYIN

ا ُر فَتَ ْ ُموا ِذي َن َظلَ َّ لَى ال ِ إ ْ َوالَ تَ ْز َكنُوا “Ve lâ...

SÜNNETİN EHEMMİYETİ

Hayır cemiyette inşallah. Cemiyetler olsun. Bugün Cuma günü olduğu ...

ES SABÛR

Allah Azze ve Celle’nin isimleri çoktur da 99 ismi var en bilinen. So...

İMAN ETMEK

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) İslam’ı dünyanın her tarafına yaymış. Bazı ...

DOĞRU YOLU TERKETMEYİN

Allah kimseyi doğru olmayan işe müyesser kılmasın lazım. Bazı işler var, insa...