Tamah etmeyin! Üç kuruşluk şey kazanayım derken elinizdeki de gider. Derler ya: “Dimyat’a pirince giderken, […]

Doğru yol birdir, Allah’ın yoludur. Doğru yolu bulayım diye başka şeylerle uğraşırken, helak olup gidiyorlar. […]

Eskiden sağ elin verdiğini sol elin fark etmesin diye uğraşırlardı. Sadaka gizli olarak verilirdi. Gösteriş […]

Allah’a şükürde daim olmamız lazım. Allah (c.c.) şükredene nimetlerini çoğaltır. En büyük nimet de İslam […]

Allah her şeyi yaratmış. Bizim bu memleketlerde, iklimleri dört mevsim olarak yaratmış. Kış olunca, Allah’ın […]

Temizlik için Allah imkan vermiş, tövbe istiğfarla temizlenebiliyorsun. İnşallah daim temiz olalım, daim Allah’a rücu […]

Allah Azze ve Celle bizi lütfundan mahrum etmesin. Allah Azze ve Celle’nin bitmeyen hazinesi var, […]

Biz Allah’a şükür insanların arasında şanslı kullarız. Allah bizi Ümmeti Muhammed olarak yarattı, Müslüman yarattı. […]

Bu yol işte böyledir yani oyuncak değil. Bir isterim, bir istemem diye bir şey yok. […]

Bilerek ya da bilmeyerek birçok hata yaparak vaktimizi geçiriyoruz. Onun için, bir iş yapacaksanız muhakkak […]

Allah Azze ve Celle’nin azameti akla hayale gelmez, sığmaz değil de aklın, hayalin hududunun yanından […]

Bugün Cuma günü, mübarek gündür. Allah (c.c.) bu günü Ümmet-i Muhammedî’ye vermiş. Bugünde kabir ziyareti […]

Müslüman insan, ulularına hürmet eder, geçmişlerine rahmet okur, haddini bilen insandır. Bizim İslam tarihinde çok […]

“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ” “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.” (Bakara […]

“Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (Tevbe Suresi-119) Allah’ın emridir. “Ey iman edenler! Allah’tan […]

İslam dini dünyada en mükemmel dindir. Efendimiz (s.a.v.) son Peygamber olduğu için dinimizin hiçbir eksiği yoktur. Her güzelliği ve her hayrı gösterir. Ona uyup da tatbik eden hiçbir daim pişman olmaz...
Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri