ONLAR ZALİMDİR

Allah’ın ayetlerini kendi nefsine göre yorumlayan yahut hiç olmayan şeyleri Allah’ın emridir diye söyleyen insanlar zalimdir. Ne için zalim? Çünkü insanları kötü yola götürüyorlar, doğru olmayan şeyler yaptırıyorlar. Bu İslam’dır diyorlar hâlbuki Allah’ın emri değil. Kendi kafalarına göre, İslam’da olmayan şeyleri Allah’ın emri diye insanlara empoze ediyorlar. O da İslam’da hem bölünmeye sebebiyet veriyor hem de fitneler çıkıyor.