182 - (Devam) Kendi vazifesi mezuniyeti Röportaj 28.02.1988