ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İnde'z-zikri's-sâlihîne tenzîlü'r-rahmeh” “Salih insanların anıldığı yere rahmet iner.” buyuruyor. Bu Rebiülâhir ayı Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin ayıdır, O’nun doğum ayıdır. Abdulkadir Geylani Hazretleri en büyük evliyalardan birisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in soyundan gelip, büyük bir tarikatın başıdır.