AHİRET YİYECEKLERİNİ BEKLEYİN

“Ve ma utitum min şey'in fe metaul hayatid dunya ve zinetuha ve ma indallahi hayrun ve ebka, e fe la ta'kılun.” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da. (Kasas Suresi – 60) “(Dünyalık olarak) size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?” Dünyada ne verildiyse az bir şeydir. Bu dünya oyalanmak içindir, ahiret hayırlıdır, bakidir.