ALİM İKİ ÇEŞİTTİR

“Âlimlerin iki çeşidi var, birisi peygamberlerin mertebesindedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Allah’a itaat eden, Allah için nefsini bırakan âlim peygamber mertebesindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisidir. “Ulemâü ümmetî ke-enbiyâi benî isrâil ev kema kal” “Ümmetimin âlimleri beni İsrail Peygamberleri gibidir.” Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra peygamberlik olmadığı için en yüksek mertebe gene âlimlerdedir.