ALLAH İLE BERABER OLAN KAZANIR

“Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn” “Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.” (Yasin Suresi-75) Allah’la olmayan kazansa da bir işe yaramaz. Sırf kazanmak için başka ilah tutan, ona güvenen insan hiçbir zaman kazanmaz, devamlı zarardadır. Allah’ın izniyle, Allah ile beraber olanlar kazanır.