ALLAH TEMİZ İNSANI SEVER

“innallahe yuhıbbut tevvabine ve yuhibbul mutetahhirin.” (Bakara Suresi – 222) Kur’an-ı Azimüşşan’da; “Allah tövbe edenleri sever. Temizlenenleri de sever.” diyor. İnsanoğlu günahkârdır, günah yapmadan duramaz. Allah Azze ve Celle de insanların tövbe etmesini sever. Allah temizliği, temiz olanları sever.