ALLAH'A IBADET ETMEK İÇİN YARATILDIK

 “Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya´budûn. Mâ urîdu minhum min rızkın ve mâ urîdu en yut’imûni.” (Zariyat Suresi – 56, 57) Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri ne için yarattığını söylüyor, Kur’an’ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Cinleri, insanları ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan rızık istemem, yemek istemem, bir şey istemem.” Rezzak olan Allah’tır, kuvvetli Allah’tır, Metin Allah’tır. Bu dünya ehline Kur’an’ı Azimüşşan’da her şey yazılıdır. Allah’ın kelamıdır, kadimi kelamıdır. Onu okuyan ondan faydalanır, hem zahiri olarak hem ruhi olarak yani batını olarak da faydalanır. Her şey o mübarek, mukaddes kitabın içinde vardır.