ALLAH’I TAZİM ETMEK

“Kelimatani hafifatani alallisani sakilatani fil mizan: Subhanallahi vebihamdihi Subhanallahil azim.” İki kelime var diyor, lisanda, dilde hafiftir yani söylemesi kolaydır, terazide ağırdır. Hangi terazi? Kıyamet günündeki terazi. Dünyada çok kolay bir şey, insan o kadar kıymet vermiyor ama ahiret ise o kadar ağır olacak ki (hava değil) çok ağır basacak.