ALLAH'IN MERHAMETİNDEN MAHRUM KALMAYIN

Allah’a şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bizi Ümmeti Muhammediye’den yarattı. Yahudilik din olarak çok sıkıdır yani şeriatları kuvvetlidir. Onlar şimdiye kadar çok sıkı bir şeriata bağlı olarak yaşıyorlar. Eskiden daha da sıkıydı. Eskiden bir köyde birisi ibadet yapmazsa, bütün köy Allah’ın gazabına mazhar olur, helak olurdu. Ondan sonra İsa Aleyhisselam geldi ve biraz yumuşattı.