ALLAH'IN NİMETLERİNE ŞÜKREDİN

Allah’ın nimetlerini takdir etmek lazım, onlara değer verip, Allah’a şükretmek lazım. Allah nimet vermiş ama şimdi çoğu insan ona ehemmiyet vermiyor, küçük bir şey, kıymetsiz bir şey olarak bakıyor. Bu vücuttaki nimetlerden maada dış nimetler de var. Bazı insanlar, memleketinde dedeleri, ataları bir bağ, bahçe yapmış, ondan gelen bir şeyi küçümsüyor. “Bu nedir efendim? Bu kadar fiyata olur mu? Bu değmez.” derler.