ALLAH'IN NURU SÖNDÜRÜLEMEZ

Bu yeni senedir. İslam alemine baktığınız vakit vaziyet perişan, büsbütün perişan. İslam 73 fırkadan da fazla oldu galiba. Hiç birbiriyle anlaşan yok. Dışarıdan bütün küfür âlemi saldırıyor. İçeriden de onlara yardım edenler çok. “İslam okutuyoruz.” derler, okuttukları İslam’ın zıddıdır; İslam’a, Peygamber (s.a.v.)’e düşmanlıktır. Vaziyetlere bakarsan perişan bir vaziyetteyiz ama Allah istedikten sonra muhlis kullarının kalplerine kuvvet verir, üç beş kişi bile olsalar gene Allah onları galip getirir. Bütün bu küfür âleminin yaptığı boşa çıkar, hiçbir faydası olmaz.