ALLAH'IN TECELLİSİ İSLAMLA BİRLİKTEDİR

Allah’a şükürler olsun, bu, İslam’a nusret oldu. Allah’a şükür. Allah’ın emri, tecellisi İslam’la beraberdir. Bu tecelli Mehdi Aleyhisselam’ın tecellisidir. Bütün dünya, küfür dünyası hüsrana uğramıştır. İslam ve Allah’ın dostları kazanmıştır. Allah’a şükür.