BİZE YAKIN OLAN ALLAH'TIR

Allah Azze ve Celle, Kur-an’ı Azimüşşan’da “akrabu ileyhi min habli-lverîd” diyor. (Kaf Suresi – 16) “Size şah damarınızdan daha yakın” Onun için Allah Azze ve Celle en sadıktır, Hayy’dır, hiç değişmez.