EN BÜYÜK TEDBİR

“Hayrihi ve şerrihi min Allah” diyor. Hayır da şer de Allah’tandır. Allah bu hali vermiş ki dünya üzerinde hiçbir yer yok ki bunu sezmesin, yaşamasın. Millet, “Ne yapacağız?” diye soruyor. “Şöyle yapalım, böyle yapalım…” diye tedbirler alınıyor. Tabi tedbir almak lazım, onlara dikkat etmek lazım ama en mühim şey, bunu gönderen Allah Azze ve Celle’dir. O’na dua etmemiz lazım, en büyük tedbir budur.