DİLDE HERKES MÜSLÜMAN

“Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum” diyor. (Hucurat Suresi-14) Araplar; “Biz iman ettik” diyorlar. Kur’an-ı Azimuşşan da, “İman etmediniz” diyor. “Siz Müslüman oldunuz, İslam’ı kabul ettiniz ama iman kalptedir, kalbinize iman girmedi.” diyor. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i kendilerinden birisi sayıp, bu şey bize daha layıktı deyip, ondan sonra da mecburen bazıları İslam oldu, Sahabeler hariç. Sahabelerin hepsinin kalplerinde iman var, Peygamberimiz (s.a.v.)’in muhabbeti var. Onlar O’nun her dediğine inanıp kabul edenlerdir ama öteki kavim sırf lisanla iman etmiş.