DİLDE HERKES MÜSLÜMAN

“Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum” diyor. (Hucurat Suresi-14) Araplar; “Biz iman ettik” diyorlar. Kur’an-ı Azimuşşan da, “İman etmediniz” diyor. “Siz Müslüman oldunuz, İslam’ı kabul ettiniz ama iman kalptedir, kalbinize iman girmedi.” diyor. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i kendilerinden birisi sayıp, bu şey bize daha layıktı deyip, ondan sonra da mecburen bazıları İslam oldu, Sahabeler hariç. Sahabelerin hepsinin kalplerinde iman var, Peygamberimiz (s.a.v.)’in muhabbeti var. Onlar O’nun her dediğine inanıp kabul edenlerdir ama öteki kavim sırf lisanla iman etmiş. 


Bunları da izlemek ister misiniz?

image

KURTULUŞ DOĞRULUKTADIR

Bu dünya imtihan dünyasıdır, bir şey olduğu vakit Allah Azze ve Celle’yi ve Peygamberimiz (s.a.v.)’i d&u...

image

İKİNCİ ASR-I SAADET YAKINDIR

Bu âhir zamanda yaşadığımız belli, ümmetin sonuyuz. Artık bundan sonra kıyamete çok az vakit kaldı. Onun i&c...