DİNİMİZ TEMİZLİĞİ EMREDİYOR

“Vectenibu'l habais” Habais dediği habis, habisin toplu olanı. Habis de kötü olan şey, kirli, pis, necis, hepsi bu şeyin altına giriyor, hebais. Dinimiz temiz dindir, temizlik ister. Bu pisliklerden uzak durun diyor. Pislik, hem zahiri olan pislikler, bir de manevi olanlar. Manevi olan pislikler günahlardır. Günahlardan uzak durun. Her türlü kötülükten, pislikten uzak durmanız lazım. Ne gibi şeyler? İçki, ondan sonra sigara da onun içine giriyor.