DOĞRU YOLDA OLUN

“Festekim kemâ umirte ve men tâbe meake” (Hud Suresi-112) “İstikamette ol, doğru yolda ol. Senin beraberinde olanlar da istikamette olsun.” diyor. İki kelime ama insanlar üstünden geçip, umurları olmadan ne emir var diye soruyorlar. Emir, doğru olmak, doğru yolda olmaktır. Peygamberimizin yoludur çünkü istikamet sırf Peygambere değil; “Seninle beraber olanlar da istikamette olsunlar, doğru yolda olsunlar, yolu istedikleri gibi yapmasınlar.” diye emir var.