DÜNYA ALLAH'IN İRADESİNDEDİR

“İnne iddeteş şuhûri indallâhisnâ aşere şehren fî kitâbillâhi yevme halakas semâvâti vel arda minhâ erbeatun huruma” (Tevbe Suresi – 36) “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır.” Allah ayları, yılları yarattı. Aylar on ikidir. Bizim hayatımızda bu aylar, kameri aylar mühimdir. Zilkâde ayı da yeni girmiştir. Eşhuru'l-hurum dedikleri aylardır. Recep, ondan sonra Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, üçü bir arada, onlar ki Hac aylarıdır. “O aylarda savaş yapmayın ama size zarar verirlerse onlara karşılık verebilirsiniz, o tedbiri alabilirsiniz.” diyor Allah Azze ve Celle.