DÜNYA KIYAMETE GİDİYOR

Allah’a inanmayan kâfirdir. Allah Azze ve Celle, her şeyi O yarattı. Geceyi de yarattı, gündüzü de yarattı, ayı da yarattı, yılı da yarattı, kâinatı da yarattı. Kâinatta Allah’ın mahlukatı çok. Zannetmeyin ki Allah sırf bizi yarattı da ondan sonra başka bir şey yaratmadı. Haşa! Allah’ın sıfatlarından biri Hallâk’tır. Yani yaratan demek. Allah (c.c.) devamlı yaratıyor.