EDEP VE HAKİKİ İLİM

Tarikat dediğimiz gibi adaptır, edeptir. Adap dediği, edebin toplu halidir. Bir insan, bir mübarek, bir söz söyledi mi eskiden hiç kimse ses çıkarmazdı, çoğu insan kabul ederdi. Kabul etmeyen de sesini çıkarmazdı; “Muhakkak bizim bilmediğimiz bir hikmet var bu sözlerde. Bu insanlar boşa konuşmaz.” derlerdi. Tarikatları men ettikten sonra ortalık edepsizlik doldu. Her türlü edepsizlik doldu. Bahusus Müslümanım diyen insanlarda, bu Vahabi fitnesi çıktıktan sonra daha da çoğaldı.